Uitgangspunten

Er is een regeling opgesteld die de uitwerking vormt van de verklaring van het bestuur.

Bij deze meldpuntregeling gelden de volgende uitgangspunten:

  • De regeling is bedoeld voor individuele leden en voormalig leden van het Apostolisch Genootschap. 
  • De regeling richt zich op het geestelijk welzijn van leden en voormalig leden.
  • Een belangrijk doel van de regeling is het zoeken van verbinding, begrip en verzoening. Met name ook door het delen of uiten van (persoonlijke) inzichten om onszelf (zowel het (voormalig) lid als het genootschap) nieuw te kunnen verhouden tot het verleden. 
  • De regeling is opgezet als informeel en laagdrempelig.
  • De meldpuntregeling voorziet in een meldpunt waarbij individuele leden en voormalig leden een aanvraag kunnen indienen. 
  • De regeling bevat een procedure die stap voor stap kan, maar niet geheel behoeft te worden doorlopen, al naar gelang de individuele wensen. 

De meldpuntregeling is door een werkgroep met externe deskundigen opgesteld.  In deze meldpuntregeling zijn tevens de uitgangspunten en criteria voor de behandeling van aanvragen vastgelegd. Zo wordt ongelijkheid bij de behandeling van de aanvragen voorkomen.

nl_NLNederlands