Privacy

Voor het beoordelen van de aanvraag en de behandeling hiervan is het nodig dat het meldpunt over bepaalde persoonsgegevens van u beschikt. Artikel 6 van de meldpuntregeling houdt tevens in dat u ermee instemt dat het meldpunt deze met dit doel gebruikt.

De verwerking van de aanvragen verloopt zo veel mogelijk afgescheiden van de systemen van het genootschap. De site van het meldpunt wordt gehost door een externe partij, met wie een verwerkersovereenkomst is gesloten. De administratieve verwerking en behandeling van de aanvragen verloopt binnen een beveiligde omgeving, waar alleen de medewerker meldpunt en de secretaris en de leden van de adviescommissie toegang toe hebben. Verder is één lid van het bestuur van het genootschap gemandateerd om op de adviezen van de adviescommissie namens het bestuur een besluit te nemen. Bovendien vinden eventuele gesprekken met de adviescommissie plaats in door haar gehuurde ruimten van een private partij.

Er wordt gewerkt overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden niet langer bewaard dan voor de behandeling van de aanvragen noodzakelijk is. Met uitzondering van de besluiten van het bestuur en het registratiesysteem worden de onderliggende stukken en persoonsgegevens verwijderd binnen twee jaar nadat het bestuur op de aanvraag heeft beslist. De besluiten worden niet langer bewaard dan voor controle door de belastingdienst en/of de accountant noodzakelijk is.

Op de website worden geen persoonsgegevens bewaard, na het invullen van het formulier worden de gegevens doorgestuurd naar het meldpunt en verwijderd van de website.

nl_NLNederlands