Extern meldpunt

Het externe meldpunt bestaat uit twee vaste medewerkers en een aantal leden van een adviescommissie. De vaste medewerkers zijn de medewerker meldpunt en de secretaris van de adviescommissie. 

De medewerker meldpunt is een medewerker met een opleiding als psychosociaal adviseur en een langjarige ervaring in slachtofferhulp. Deze medewerker is gekwalificeerd om aanvragers eventueel door te verwijzen naar hulpverlenende instanties of vertrouwenspersonen.

De secretaris is een jurist die aanvragen voor erkenning door het bestuur en/of een vergoeding van gemaakte kosten, doorgeleidt naar de adviescommissie, planningen maakt voor een gesprek, gespreksverslagen opstelt en adviezen concipieert.

De adviescommissie bestaat uit drie leden. De voorzitter is jurist, één lid is BIG geregistreerd psycholoog of psychiater en het andere lid mediator of herstelcoach.

De medewerkers van het meldpunt en leden van de adviescommissie zijn per definitie geen lid of lid geweest van of op andere wijze gelieerd aan het Apostolisch Genootschap.

  • Meldpuntmedewerker: mevr. Ted Bokhorst 
  • Secretaris adviescommissie: mevr. mr. Tineke Duijnstee
  • Voorzitter adviescommissie: dhr. mr. Aleid Wolfsen
  • Lid adviescommissie: mevr. mr. Monique Heijst
  • Lid adviescommissie: dhr. drs. Peter van Beelen

Zonder inhoudelijke bemoeienis worden het registratiesysteem, de salariskosten en/of de vergoedingen van de medewerker, de secretaris en de leden van de commissie door het Apostolisch Genootschap betaald. De website wordt extern gehost en ook betaald door het genootschap.

“Ik ben werkzaam als psychosociaal adviseur bij een slachtofferzorg organisatie. Ik heb een sociaal maatschappelijke opleiding genoten en heb meer dan 20 jaar gewerkt met multi-probleem gezinnen. De laatste vijf jaar ben ik als senior meer een adviserende en coachende rol gaan vervullen. Daarnaast heb ik mijn eigen training en coachingsbureau. Voor 6 tot 8 uur per week ben ik nu ook werkzaam voor het meldpunt.”
Ted Bokhorst
Medewerker meldpunt
“Na een loopbaan in de gezondheidszorg en een studie rechten heb ik zes jaar gewerkt als gerechtssecretaris bij de Arrondissementsrechtbank te Zutphen, sector Strafrecht. Daarna was ik zeven jaar ambtelijk secretaris van de Klachtencommissie van ziekenhuis Hilversum, nu Tergooiziekenhuizen. De laatste drie jaar was ik werkzaam als plaatsvervangend secretaris van het Regionaal Medisch Tuchtcollege in Zwolle. Ik ga mij nu volledig inzetten als secretaris van de adviescommissie.”
Tineke Duijnstee
Secretaris adviescommissie
“Momenteel ben ik voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook ben ik voorzitter van de RvT van het Instituut Asbestslachtoffers, enige andere instellingen en arbiter. Daarvoor onder meer rechter, Tweede Kamerlid en burgemeester. En voorzitter van de Letselschade Raad en lid van de RvT van Slachtofferhulp Nederland. Met deze kennis en ervaring hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het lenigen van de pijn en het vergoeden van mogelijke schade die diverse leden stellen te hebben geleden.”
Aleid Wolfsen
Voorzitter adviescommissie
“Na jarenlang als belangenbehartiger te hebben gewerkt, ben ik nu communicatie-adviseur en werk ik als systemisch coach. Ik vind het bijzonder om als commissielid een luisterend oor te kunnen bieden en samen met mijn mede-commissieleden te kijken wat nodig is.”
Monique Heijst
Lid adviescommissie
“Langere periode ben ik actief geweest in de forensische (jeugd)zorg als therapeut, pedagoog en zorgmanager. Thans ben ik werkzaam in mijn praktijk als psychotherapeut en als supervisor/ coach voor psychologen, orthopedagogen en managers in de zorg. Als lid van de commissie hoop ik met mijn collega leden, een bijdrage te kunnen leveren aan enige vorm van herstel.”
Peter van Beelen
Lid adviescommissie
nl_NLNederlands